home
home home

Ауыл шаруашылығы жануарларының мал басын орналастыру үшін жайылымдарды қайта бөлу және осы берілетін жайылымдарға ауыстыру іс- жоспары

Ауыл шаруашылығы жануарларының мал басын орналастыру үшін жайылымдарды қайта бөлу және осы берілетін жайылымдарға ауыстыру іс- жоспары

Елді мекен атауы Елді мекен жерлері О.і.халық қажеттілігі үшін(жайылымы ж/е шабындық алқаптары) Жеке қожалық ж/е шаруа қожалықтар бойынша мал басы саны Бір бірлікке қажет жайылым көлемі (га) Норматив бойынша қажет жайылым көлемі (га) Қосымша қажет етілетін жайылым (га) Қосымша берілетін жайылымдар
Оның ішінде
Мемлекеттік жер қорынан (га) Жалға берілген жерлерден (га) Маусымдық жайылым (га) Айдалмалы жайылым (га)
1 Көгершін ауылы 3720,0 Жайылымы -3424,0 га МІҚ- 1392 11,0 15312,0          
Уақ мал -7435 2,2 16357,0  
Жылқы-470 13,0 6110,0  
  Барлығы             9297 37779,0 34355,0 34355,0   13742,0 20613,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

56399,67 Жайылымы-47815,0 га

 

МІҚ- 1573 11,0 17303,0          
Уақ мал -11964 2,2 26321,0  
Жылқы-364 13,0 4732,0  
  Барлығы          13901   48356,0 541,0 541,0   216,0 325,0
  Жалпы 59669,67 51239,0      23198   86135,0 34896,0 34896,0   13958,0 20938,0
2 Қорағаты ауылы 3498 ,0 Жайылымы-3267,0 га МІҚ-    1542 11,0 16962,0          
Уақ мал -8586 2,2 18889,2  
Жылқы-362 13,0 4706  
  Барлығы         10490   40557,2 37290,2 37290,2   14916,0 22374,2
  Шаруа қожалықтар

бойынша

23766,82 Жайылымы-17313,0 га МІҚ-  380 11,0 4180,0          
Уақ мал -4670 2,2 10274,0  
Жылқы-289 13,0 3757,0  
  Барлығы          5247   18211,0 898,0 898,0   359,0 539,0
  Жалпы 27264,82 20580,0     15737   57672,2 38188,0 38188,2      
3 Құлан ауылы 1756,0 Жайылымы-

722 га

МІҚ- 1459 11,0 16049,0          
Уақ мал -8901 2,2 19582,0  
Жылқы-512 13,0 6656,0  
  Барлығы          10872   42287,0 41565,0 41565,0   16626,0 24939,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

41721,0 Жайылымы-31764,0га МІҚ- 839 11,0 9229,0          
Уақ мал- 12000 2,2 26400,0  
Жылқы-600 13,0 7800,0  
  Барлығы         13439   43429,0 11665,0 11665,0   4666,0 6999,0
  Жалпы

 

43477,0 32486,0      24311   85716 53230 53230   21292,0 31938,0
4 Қайынды ауылы 2180,0 Жайылымы-1908 га МІҚ- 1034 11,0 11374,0          
Уақ мал -10983 2,2 24162,0  
Жылқы-312 13,0 4056,0  
  Барлығы     12329   39592,0 37685,0 37685,0   15074,0 22611,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

19999,32 Жайылымы-15646,0 га МІҚ- 360 11,0 3960,0          
Уақ мал -10000 2,2 22000,0  
Жылқы-250 13,0 3250,0  
  Барлығы     10610   29210,0 13564,0 13564,0   5426,0 8138,0
  Жалпы

 

22179,32 17554,0 22939   68802,0 51249,0 51246,0

 

  20498,0 30748,0
5 Өрнек ауылы 1772,0 Жайылымы-1526,0 га МІҚ- 1892 11,0 20812,0          
Уақ мал -44236 2,2 97319,2  
Жылқы-557 13,0 7241,0  
  Барлығы     46685   125372,0 123846,0 123846,0   49538,0 74308,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

67719,11 Жайылымы-51325,0  га МІҚ- 879 11,0 9669,0          
Уақ мал -65467 2,2 144027,4  
Жылқы-3664 13,0 47632,0  
  Барлығы     70010   201328,0 150003,0 150003,0   60001,0 90002,0

 

  Жалпы 69491,11 52851,0 116695   326700,0 273849,0 273849,0   109540,0 164309,0
6 Тереңөзек ауылы 1350,0 Жайылымы-1021 ,0 га МІҚ- 260 11,0 2860,0          
Уақ мал -8830 2,2 19426,0  
Жылқы-216 13,0 2808,0  
  Барлығы     9306   25094,0 24073,0 24073,0   9629,0 14440,0

 

  Шаруа қожалықтар

бойынша

46179,55 Жайылымы-37143,0 га МІҚ- 932 11,0 10252,0          
Уақ мал -21880 2,2 48136,0  
Жылқы-420 13,0 5460,0  
  Барлығы     23232   63848,0 26705,0 26705,0   10682,0 16023,0
  Жалпы 47529,55 38164,0 32538   88942,0 50778,0 50778,0   20311,0 30467,0
7 Новосел ауылы 723,0 Жайылымы-10,0 га МІҚ- 386 11,0 4246,0          
Уақ мал -5365 2,2 11803,0  
Жылқы-291 13,0 3783,0  
  Барлығы     6042   19832,0 19822,0 19822,0   7929,0 11893,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

19292,46 Жайылымы-4084,0 га МІҚ- 100 11,0 1100,0          
Уақ мал -1358 2,2 2987,6  
Жылқы-35 13,0 455,0  
  Барлығы     1493   4542,6 458,6 458,6   183,0 275,6
  Жалпы 20015,46 4094,0 7532   24374,6 20280,6 20280,60   8112,2 12168,4
8 Ақыртөбе ауылы 1599,0 Жайылымы-1314 га МІҚ- 508 11,0 5588,0          
Уақ мал -7182 2,2 15800,0  
Жылқы-1236 13,0 16068,0  
  Барлығы     8926   37456,0 36142,0 36142,0   14457,0 21685,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

312,0 Жайылымы-0 МІҚ- 0 11,0            
Уақ мал -0 2,2    
Жылқы-0 13,0    
  Барлығы                    
  Жалпы 1911,00 1314,0 0   37456,0 36142,0 36142,0   14457,0 21685,0
9 Луговой ауылы 1768,0 Жайылымы-1160,0 га МІҚ- 1209 11,0 13299,0          
Уақ мал -5779 2,2 12713,8  
Жылқы-207 13,0 2691,0  
  Барлығы         7195   28703,8 26916,0     26916,0       10766,0    16150,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

733,0 Жайылымы-628,0 га МІҚ- 0 11,0 0          
Уақ мал -0 2,2 0  
Жылқы-0 13,0 0  
  Барлығы         0          
  Жалпы 2501,0 1788,0 7195   27543,8 26916,0 26916,0   10766,0 16150,0
10 Абай ауылы 519,0 Жайылымы-268,0га МІҚ- 772 11,0 8492,0          
Уақ мал -6735 2,2 14817,0  
Жылқы-278 13,0 3614,0  
  Барлығы     7785   26926,0 26658,0 26658,0   10663,0 15995,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

25732,56 Жайылымы-21336,0га МІҚ- 1082 11,0 11902,0          
Уақ мал -9273 2,2 20400,6  
Жылқы-189 13,0 2457,0  
  Барлығы          10544   34759,6 13423,6     13423,6        5369,4      8054,2
  Жалпы 26251,56 21604,0 18329   61685,6 40081,6 40081,6   16032,4 24049,2
11 Қарақыстақ ауылы 3062,0 Жайылымы-2454,0 га МІҚ- 2366 11,0 26026,0          
Уақ мал -10320 2,2 22704,0  
Жылқы-330 13,0 4290,0  
  Барлығы     13016   53020,0 50566,0 50566,0   20226,0 30340,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

42827,58 Жайылымы-31234,0 га МІҚ- 1600 11,0 17600,0          
Уақ мал -5564 2,2 12240,8  
Жылқы-511 13,0 6643,0  
  Барлығы     7675   36484,0 5250,0 5250,0   2100,0 3150,0
  Жалпы 45889,58 33688,0 20691   89504,0 55816,0 55816,0   22326,0 33490,0
12 Ақбулақ ауылы 2604,0 Жайылымы-2130,0га МІҚ- 863 11,0 9493,0          
Уақ мал -12211 2,2 26864,2  
Жылқы-370 13,0 4810,0  
  Барлығы     13444   41167,2 39037,2    39037,2        15614,0    23423,2
  Шаруа қожалықтар

бойынша

55263,57 Жайылымы-48816,0 га МІҚ- 815 11,0 8965,0          
Уақ мал -36479 2,2 80253,0  
Жылқы-885 13,0 11505,0  
  Барлығы     35879   100723,0 51907,0 51907,0   20762,0 31145,0
  Жалпы 57867,57 50946,0 49323   141890,2 90944,2 90944,2   36377,0 54567,2
13 Жанатұрмыс ауылы 2006,0 Жайылымы-1717,0 га МІҚ- 742 11,0 8162,0          
Уақ мал -10965 2,2 24123,0  
Жылқы-710 13,0 9230,0  
  Барлығы     12417   41515,0 39798,0    39798,0       15919,0   23879,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

40968,63 Жайылымы-34069,0 га МІҚ- 1250 11,0 13750,0          
Уақ мал -5800 2,2 12760,0  
Жылқы-620 13,0 8060,0  
  Барлығы     3570   34570,0 501,0 501,0   200,0 301,0
  Жалпы 42974,63 35786,0 15987   76085,0 40299,0 40299,0   16119,0 24180,0
14 Құмарық ауылы 1814,0 Жайылымы-1401 га МІҚ- 1803 11,0 19833,0          
Уақ мал -16420 2,2 36124,0  
Жылқы-509 13,0 6617,0  
  Барлығы     18732   62574,0 61173,0 61173,0   40588,0 20585,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

77211,86 Жайылымы-61121,0  га МІҚ- 674 11,0 7414,0          
Уақ мал -28226 2,2 62097,0  
Жылқы-496 13,0 6448,0  
  Барлығы            29396   75959,0 14838,0     14838,0        5935,0      8903,0
  Жалпы 79025,86 62522,0 48128   138533,0 76011,0 76011,0   46523,0 29488,0
15 Көкдөнен ауылы 1455,0 Жайылымы-992,0 га МІҚ- 612 11,0 6732,0          
Уақ мал -1410 2,2 3102,0  
Жылқы-292 13,0 3796,0  
  Барлығы            2314   13630,0 12638,0 12638,0   5055,0 7583,0
  Шаруа қожалықтар

бойынша

52563,58 Жайылымы-41058,0 га МІҚ- 1520 11,0 16720,0          
Уақ мал -16006 2,2 35213,0  
Жылқы-535 13,0 6955,0  
  Барлығы              18061   58888,0 17830,0 17830,0   7132,0 10698,0
  Жалпы 54018,58 42050,0 20375   72518,0 30468,0 30468,0   12187,0 18281,0
  Аудан бойынша 600067,35 466666,0 422978,0   1383465,0 783397,0 783397,0   313359,0 470038,0

© 2017 Аппарат акима Рыскуловского района
+7 (7262) 00 00 00 Обратная связь
Разработка и поддержка сайта